"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     
ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (6 ธ.ค.59)
 คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  (29 พ.ย.59)
กำหนดการเปิด-ปิด ภาคปลาย ๒๕๕๙ สำหรับนิสิตโครงการ สควค.และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา (17 พ.ย.59)
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ Asian Workshop on Ocean Color 2016 (3 พ.ย.59)
 ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ (Biocatalyst : Past Present and Future) (3 พ.ย.59)
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (27 ก.ย.59)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

ประเภทข่าว
ข่าวกิจกรรม  
ข่าวอบรม/ สัมมนา
ข่าวทั่วไป
การศึกษา
วิชาการ
บริการวิชาการ
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/